Danh mục GIÁO TRÌNH_TLTK
Thông tin liên hệ
KHOA KHCB &KTCS
: QL10, X.Tân Bình, TP.Thái Bình, Thái Bình
: 01229360775
LIÊN KẾT WEB
LUOT TRUY CAP
Vào "Tùy chỉnh" -> "Box mở rộng" để thêm box mới khu vực trái xuất hiện ở đây

Giới thiệu

Trình duyệt xem tốt nhất bằng CHROM, COROM, FIREFOX
Thực hiện công tác giảng dạy các môn học: Anh văn CB, Toán, Lý, Hóa, GDTC, GDQP, Chính trị, Nguyên lý Mác Lê, Đường lối CM, Tư tưởng HCM.

​​photo 2.gifĐIỂM ANH VĂN SƠ CẤP NGÀY 10-4-2014

​​photo 2.gif THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI CC ANH VĂN THÁNG 6 NĂM 2014

​​photo 2.gifLỊCH THI LẠI CÁC MÔN HK2 NĂM 2013-2014

photo 2.gif KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 4 NĂM 2014

photo traitim1.gifTHÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI CCAV THÁNG 03 NĂM 2014

photo traitim1.gifTHÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 NĂM 2013-2014

photo traitim1.gifDS SINH VIÊN LĨNH HỌC BỔNG VÀ TIỀN THƯỞNG NĂM 2-13-2014
 
 
Giỏ hàng
Giỏ hàng trống !
Tìm GIÁO TRÌNH_TLTK
Hỗ trợ trực tuyến
KHOA CƠ BẢN:
                       
01698489681
Bộ môn Toán- Lý:
   
 Thầy Xuyên: 0984988986
Bộ môn Chính trị - GDQP:
     Thầy Hùng: 0934636828
Bộ môn Ngoại ngữ: 
      Cô Vân: 0916862696
TIN NHANH
Vào "Tùy chỉnh" -> "Box mở rộng" để thêm box mới khu vực phải xuất hiện ở đây
Design by: qldavcs4@gmail.com
  •